X
 
 
Aktuální informace 
Modrá míle 2015, to je 9. ročník vytrvalostního cyklistického závodu v krásné přírodě Moravského krasu, po dobu 12 hodin.

Propoziční a informační buletin 9.ročníku cyklistického závodu pro cyklistickou veřejnost.

Termín: 27.6.2015
Místo: Mokrá - Horákov, hřiště a parkoviště v Horákově
Kategorie: Ženy, muži, smíšené týmy (Mix), Veteráni (součet let jezdců v týmu nad 100)
Pořadatel: OÚ Mokrá - Horákov
Ředitel závodu: František Pejřil +420 602 165 445
Hlavní rozhodčí: Milan Smutný +420 602 729 061
Ředitel trati: Michal Janků +420 606 296 287

Program:
7:00 - 8:00 - registrace závodníků
8:00 - 8:15 - rozprava,informace o závodě
8:30 - start závodu
19:30 - ukončení závodu
21:00 - vyhlášení výsledků a předání cen

Startovné:

Startovné se platí v den startu, nejpozději při registraci závodníka a to ve výši 300Kč za tým.

Účast:

Propustnost trati byla určena pro 40 týmů tj. 80 závodníků. Pořadí přihlášek pro účast na soutěži se bude řídit datem a časem přihlášeného. Cyklisté mladší patnácti let se mohou závodu zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která přejímá za svého svěřence plnou zodpovědnost. U účastníka mladšího osmnácti let je nutný podpis rodiče na přihlášce.

Přihlášky a informace:

  1. on-line na www.modramile.cz do pátku 26.6.2015 do 12:00h
  2. přihlášky budou k dispozici na místě i v den závodu. Uzávěrka přihlášek v 8:00 hod

Organizátoři si současně vyhrazují právo zrušit závod, pokud nebude přihlášen dostatečný počet závodníků.

Trať:

Závod se pojede po silnici s celoasfaltovým povrchem v některých úsecích horší kvality, délka tratě je 10500 m s celkovým převýšením 130 m. Start, cíl a depo jsou umístěny v obci Mokrá -Horákov, na parkovišti v Horákově. Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se ho zúčastňuje na vlastní nebezpečí, každý závodník také nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.

S sebou:

Okruh je asfaltový, je na uvážení závodníka jaký typ kola zvolí. Kolo musí být vybaveno povinnou výbavou podle vyhlášky, povinná je cyklistická přilba, doporučeno nářadí popř. náhradní díly.

Zdravotní zabezpečení:

Základní zdravotní zabezpečení je zajištěno. Případný nutný odvoz do zdravotnického zařízení bude zajištěn.

Doprava:

Po vlastní ose autem podle mapky, u startu je možnost parkování. Je možné využít linky IDS 701 z Brna, ( asi 18 km ) zastávka je přímo u startu a cíle. Hromadnou městkou dopravou linky č.45 na konečnou v Mariánském údolí a potom po části soutěžního okruhu do Mokré (asi 4 km).

Strava:

Po celou dobu závodu bude k dispozici pro závodníky polévka. V blízkosti v prostoru startu a cíle je restaurace „U Pipušky“, kde je možnost rychlého občerstvení. Další restaurace je v obci Mokrá "U Zbojníka" vzdálené asi 1km od startu. Pro všechny závodníky bude po ukončení závodu připraveno pohoštění s Country kapelou.

Ubytování:

Kdo by přicestoval na závod v pátek večer je možné ubytování ve fotbalových šatnách přímo u startu závodu. Nutností je vlastní spacák a karimatka. Sociální zařízení (WC a sprchy) zde bude k dispozici po celou dobu pro všechny závodníky. Ubytování je nutno zajistit do 25.6.2015 na tel. čísle +420 606 296 287 u Michala Janků.

Organizace:

Celý okruh je pokryt tel. signálem, doporučujeme pro případ nouze nebo informací vzít pro tým aspoň jeden mobilní telefon. Průběžné výsledky závodu se budou zaznamenávat na tabuli, doporučujeme, aby si týmy pravidelně údaje kontrolovaly. Po ukončení závodů organizátoři vydají výsledkovou listinu. Na okruhu budou na klíčových místech traťoví komisaři, kteří budou mít spojení s organizátory a budou nápomocni při řešení jakéhokoliv problému.

Ceny:

Pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připraveny ceny, pro všechny účastníky pak trička s logem závodu a diplomy. Po ukončení závodu budou vyhlášeny výsledky a předány ceny. Předpokládaný čas v 21:00 hod.

Pravidla:

Startovní čísla budou vydávána podle pořadí registrace. Závodu se zúčastní dvoučlenné týmy, nebo jednočlenný tým. Na trati může být vždy pouze jeden člen každého týmu. Každý závodník je povinen ujet nejméně 3 okruhy. Každý okruh se musí projíždět podle dispozic organizátora - seznámení v rozpravě před startem. Střídání probíhá v prostoru startu a cíle, je libovolné a je nutné je hlásit při průjezdu časoměřičům. Při průjezdu každého kola hlásí závodník jen číslo týmu. Každý tým si určuje a zodpovídá za střídání sám. V případě více přihlášených týmů ( asi 80 závodníků ) si pořadatelé vyhrazují právo upřednostnit týmy před jednotlivci.

Defekty a poruchy na trati:

Závodník s defektem oznámí své startovní číslo a kilometr, jezdci jedoucího za ním. Tento oznámí informace v cíli a se stejným časem bude odstartován další týmový člen. Závodníkovi, který takto okruh nedokončil bude započítán čas jezdce, který nehodu oznámil v cíli. Pro zajištění oznámení a případné pomoci doporučujeme kontaktovat svůj tým telefonicky ( je to pouze doporučení, ne povinnost). Závod se pojede bez vyloučení dopravy, proto je nutné v jeho průběhu dodržovat pravidla silničního provozu. Každý účastník závodu jede na vlastní nebezpečí.Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za chování jednotlivých účastníků v silničním provozu. Kola musí odpovídat technickému stavu podle vyhlášky.

Označení kola:

Kolo každého závodníka bude označeno startovním číslem a to vždy z čelního pohledu vpředu. Startovní číslo je složeno z čísla týmu a druhé číslo je číslo jednotlivce v týmu.

Různé:

Závod se jede za plného silničního provozu a každý závodník se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí, , každý závodník také nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob, doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Ochranná přilba je povinná. Pořadatel se zavazuje, že bude chránit Vaše osobní údaje, neposkytne je třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platné legislativy.

Poslední přihlášení 

Top Foto 

Info 

Aktuálně 
 
Sponzoři